Etno glazba

„Ezerki” i „7/8“

  Djelujući u okviru Hrvatsko-makedonskog društva iz Zagreba, Republika Hrvatska, ženska vokalna etno grupa „Ezerki“ i orkestar „7/8“ stekli su

Etno grupa „Ljubojna“

  Bitolska etno grupa „Ljubojna“ je sinteza akustične, elektronske, tradicionalne i suvremene glazbe. Ona strastveno svira ovu glazbu u svim

Etno grupa „Monistra“

  Etno grupa „Monistra“ osnovana je 2002. godine. Sastav grupe sačinjavaju: osnivač Aleksandar Jovevski (kaval, tambura, gajda, tapan), Jovan Strezoski

Dragan Dautovski

  Dragan Dautovski rođen je 1957. godine u selu Rusinovo, Berovo, Makedonija. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za

Etno grupa “Baklava”

  Makedonska glazbena etno grupa „Baklava“ osnovana je 2005. godine, a trenutno je sačinjavaju članovi Elena Hristova (vokal), Dejan Sibinovski

Etno grupa "Sintezis"

  Makedonska glazbena etno grupa „Sintezis“ oformljena je 1995. godine, a samo ime izražava njihov glazbeni koncept, kombinacija tradicionalnog zvuka