Travanj 8, 2017

Dom za sviju nas – dom za Krista!

Kunski račun: HR4023600001101569965 Devizni račun: HR1323600001500332698 BIC (SWIFT) ZABA HR2X S naznakom: Za izgradbu MPC-a u Zagrebu Svaki prilog darivan