lipanj 2014

Lazaropole

  Istočno od grada Debar u naručju jugozapadnog dijela planine Bistra, na 1.350 m nadmorske visine, na velikoj padini sakrio