Mjesečne arhive: November 2012

Kaval

1

 

Kaval je tradicionalni makedonski narodni puhački instrument otvoren s obje strane, izrađen od jednog komada jasenovog drveta i ornamentiran cijelom duljinom. Gornji je kraj kavala malo sužen i s oštrim rubom. Ovaj instrument na prednjoj strani ima sedam aktivnih melodijskih otvora, a na zadnjoj jedan. Pored ovih, ima još četiri pasivna otvora od kojih su dva stranična, jedan je na prednjoj, a drugi na zadnjoj strani kavala. Šesti se otvor nalazi pri sredini instrumenta.

Pri sviranju, kaval se drži objema rukama pod kutom od 45 stupnjeva nagnut na lijevoj ili desnoj strani. Puše se na gornjem izoštrenom otvoru, tako da usta pokriva 3/4 od otvora za puhanje. Promjena tlaka pri puhanju u njemu mijenja i visinu zvuka. Kaval obično stoji na drvenom postolju (arbija), koje ga štiti od iskrivljavanja i čuva unutrašnost masnom.

 

Zvuk kavala je topao, melankoličan i prijatan. Dok je u prošlosti ovo bio pastirski instrument, danas se koristi u narodnim pjesmama i orima kao dio ansambla ili solo. Kaval se često svira u paru, od kojih jedan vodi melodiju (vodač), a drugi ju prati (polagač). U Makedoniji kavali su najrasprostranjeniji u Pologu (Tetovo i Gostivar), Bitolskoj i Ohridskoj regiji.

Pozivnica: “Racinov dan – Bijela svitanja” i “Dan Zajednice Makedonaca u RH” u Samoboru

5

 

POZIVNICA – KOCO RACIN I DAN ZMRH – 2012

 

Makedonsko-hrvatska tangenta – Sašo Georgievski

1

Makedonsko-hrvatska tangenta – Saso Georgievski