studeni 2012

Kaval

  Kaval je tradicionalni makedonski narodni puhački instrument otvoren s obje strane, izrađen od jednog komada jasenovog drveta i ornamentiran